Wereld van de Wijsheid

Adam en Eva

Het Principe van de mannelijke en de vrouwelijke component,
is misschien niet in deze bewoordingen bij iedereen bekend.
Maar als u even kijkt naar het denken en voelen,
wordt het misschien iets duidelijker wat we bedoelen.

Wanneer deze aspecten in de mens nog erg op zichzelf zijn gericht,
nopen ze hem om op zoek te gaan naar harmonie, naar evenwicht.
Want verstand en gevoel leven vaak als kat en hond
en verdedigen hun territorium, bewaken elk hun eigen grond.

Het is soms een heftige strijd en er is veel sprake van ‘ maar ‘,
er is dan ook bewustwording nodig voordat ze openstaan voor elkaar.
Pas in de blauwe trilling komt deze ontwikkeling tot stand
en in het paars is er de herkenning, een verdergaan hand in hand.

Want alleen als de mens zich naar binnen durft te keren,
ontstaat er een samenspel tussen het aanvoelen en het redeneren.
Maar deze vlag dekt bij lange na de lading van het Principe niet,
want de betekenis van de twee componenten bestrijkt een veel groter gebied.

Het mannelijke staat voor de bescherming, het naar buiten tredende deel.
Het vrouwelijke is de koestering en vervult de ontvangende rol in het geheel.
Samen zijn zij het leven voortbrengende beginsel in het aardse bestaan,
maar ook op het pad van bewustzijn, dat in de trillingenwereld verder zal gaan.

Adam en Eva

Want het Principe bestaat niet alleen in de aspecten van het stoffelijke leven,
waar wij het over hebben, is het symbolische Alomvattende gegeven,
waarin beide elementen de bouwstenen zijn van het grenzeloze heelal
en hun bewuste samensmelting zich uit in de scheppende Kracht van het Al.

De bijbel is een boek met symbolische waarde
en laat u ruiken aan wat er nog meer is tussen hemel en aarde.

***